picture

Digi

Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

CO nabízí studium programu Digitální ekonomika ?

Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Magisterský studijní program Ekonomika se specializací Digitální ekonomika tě seznámí s touto poměrně novou profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních nástrojů.

pictogram

Využití nových technologií

Digitální technologie se dotýkají všech součástí našeho života – využívej jich ve svůj prospěch. Ukážeme ti, jak na to.

pictogram

Management podniku

Osvoj si manažerské dovednosti, nauč se týmové spolupráci a zvládni nuance řízení firmy.

pictogram

E-business

Získej náskok před konkurencí. Online obchodování je budoucností firemního podnikání.

pictogram

Prezentace

Nauč se lépe formulovat své myšlenky, vystupovat před lidmi a používat vhodné argumenty.

Jaký titul získám ?

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti Digitální ekonomiky? Rozšiř své obzory a vědomosti v navazujícím magisterském studiu. Studuj program, který je IN!

pictogram
 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Absolvování studijního programu umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí prezenčního studia magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb je šestitýdenní povinná odborná praxe. Ta slouží k získání profesních zkušeností a také jako podklad k diplomové práci. Studenti si osvojí metodiku profesní činnosti v celé její šíři a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii či třetích zemích.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Digitální ekonomika můžeš studovat v centru Prahy na VŠO, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2020) si můžeš podat do 30. 9. 2020.
 • Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště, nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Ing.

Délka studia: standardně 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 26.000 Kč / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Proč digitalní ekonomika?

Studenti mohou získat uplatnění v mnoha různých odvětvích:

 • Vřízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu,
 • Personálních pracích (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • Ekonomice – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • Oblastech řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend
 • Projektovém řízení – projektový manažer digitalizačních projektů.
 • Jako manažer pro digitalizaci
 • Jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.
 • Program je perspektivní. Digitalizace představuje soudobý trend, ale také budoucnost. Některé trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na online platformách, intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Vznikají speciální rezervační systémy (car nebo bikesharing) a různé aplikace v rámci konceptu Smart City.

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Jedná se o naprosto jedinečný studijní program mezi VŠ. Jako první v České republice seznamuje studenty s předměty, které se na jiných vysokých školách zatím nevyučují, a které některé pozice na úřadech a v privátním sektoru vyžadují.
 • Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole.

Co je nového v programu Digitální ekonomika?

 • Zavedení dalšího praktického zaměstnání a případových studií
 • Zavedení laboratoře virtuální a rozšířené reality